14 000 beställare prioriterar ”Customer Experience”, förstår de innebörden?

In CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Det finns en klar trend i Econsultancys och Adobes stora februari-undersökning ”2017 Digital Trends”. I den 37 sidor långa undersökningen, där upp till 14 000 digitala beslutsfattare svarat på frågor om trender och digitala tjänster de förväntas handla upp, pratar alla även detta år om ”kundupplevelser”.

Det är ”kundupplevelser” eller ”Customer experience” som dyker upp som klart toppalternativ i nästan samtliga svar:

 • Budget 2017: Mest prioriterade området för er organisation?
  1. Customer experience (40% av alla svaranden hade det som prio 1)
 • Största uteslutande möjligheten för er organisation / era kunder under 2017?
  1. Customer experience (22% av alla företag, 18% av alla byråer)
 • Största möjligheten för er under gångna 2016?
  1. Optimera Customer experience (17% av alla företag, 16% av alla byråer)
 • Över de kommande fem åren, hur ska ni differentiera er gentemot konkurrensen?

  1. Jobba med Customer experience, göra den enklare/roligare (29% av alla företag, 31% av alla byråer)

Det leder till frågan om alla digitalköpande respondenter av ren vana sätter svaret överst då vi uppfostrats om hur ”kunden alltid kommer först”? Samt väcker tanken om hur slitet och omfattande detta uttryck egentligen är?

Intressantare är vilka delar beställare av ”Customer experience” upplever är svårare att bemästra. De visade sig att strategi, kultur och sedan UX var svårast att få till. Se bild:

Sedan är det lite intressant att hela 26% (!) av alla byråer anser ”virtual eller augmented reality” vara den absolut mest spännande projektmöjligheten fram till 2020. Ytterst få jobbar med detta idag.

Hela 8% av alla svarande var från Sverige, 35% av dem från Europa.

Leave a Comment