170 kommuner har köpt in Tieto Lifecare verksamhetssystem, senast in är Uppsala kommun

In ERP/ECM, Nyheter, Offentlig sektor, Public 360° by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Tieto har tecknat ett avtal med Tieto har fortsatt framgångar med de egna verksamhetssystemen. Lifecare används idag av runt 170 kommuner i Sverige. Nu är det Uppsala kommun som valt verksamhetssystemet Tieto Lifecare för hälsa, välfärd samt vård och omsorg som ska förenkla vardagen för medarbetare. Samt hjälpa kommunen att utveckla digitala tjänster.

Tieto Lifecare ska användas av mer än 6 000 medarbetare inom hälsa, vård och omsorg.

”-Vi vill använda digitaliseringen för att driva utvecklingen framåt och effektivisera vår resursanvändning. Ett modernt systemstöd är en förutsättning för att vi ska kunna möta kommande utmaningar och utveckla e-tjänsterna åt våra invånare. Tieto erbjöd den bästa kombinationen av pris och kvalitet. Den gamla systemfloran upplevdes ofta som spretig med många olika inloggningar och dåligt samspel. Med Tieto Lifecare kan vi effektivisera verksamheten och underlätta personalens mobila arbete.”

Säger Thomas Ekvall, CIO på Uppsala kommun.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Armatec handlar upp ny nordisk PIM-lösning efter gedigen urvalsprocess

Tieto ska i detta uppdrag jobba med två samarbetspartners. Phoniro ansvarar för digital låshantering och Journal Digital står för särskilda funktioner inom individ- och familjeomsorg.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss