Accenture, CAG Group, Chas Visual Management, Fujitsu Sweden, Nexer, Pulsen, B3 Consulting Group, Decerno, IT-Huset, Magello och Omegapoint vinner Kammarkollegiets miljardupphandling

In Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Kammarkollegiets upphandling ”Programvaror och tjänster — systemutveckling” är avslutad. Vinnare blev Accenture, CAG Group, Chas Visual Management, Fujitsu Sweden, Nexer och Pulsen. Ett sista avtal är nu också klart och gick till konsortiet med B3 Consulting Group, Decerno, IT-Huset, Magello och Omegapoint.

0 Mkr
är avtalet värt
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Ramavtalet omfattar statliga myndigheter samt ett antal regioner och kommuner och har ett beräknat värde på 2,6 mdr SEK över fyra år. Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Exempelvis utveckling av kundanpassad programvara, förvaltning av programvara, app-utveckling, API-tjänster, programvaror för systemutveckling, samt relaterade konsulttjänster.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Omegapoint gör två förvärv