Accenture stämmer webbkund på 0,4 mdr, 50 egna jurister. IBM blandar sig i

In Adobe AEM, CXM, E-handel, Java, Metodik, Nyheter, Offshore development, Scrum by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Modern tids troligen största webb- och e-handelsflopp rullar vidare. Kriget om uppdrag och ansvar, med en tillhörande stämning på 400 miljoner kronor, mellan Accenture Interactive och Hertz. Kring vad som skulle varit nya, högkonverterande hertz.com 2019/2020. Allt iscensatt på en ny Adobe Experience Manager i molnet och i ett projekt totalt värderat till massiva 4 miljarder SEK (det gällde även en outsourcing till Indien av flera andra digitala IT-tjänster).

Accenture stämdes förra våren gällande den uteblivna webben och nu har Accenture stämt Hertz tillbaka för de anser sig inte gjort något fel och vill ha betalt. Trots att mobilversionen av webben ej skapades. Accenture ska enligt IDG använda ungefär 50 jurister för att sköta målet så det är tydligt att de lägger stor vikt vid att försvara sig och hävda att de inte gjort något opassande. Den omfattande negativa publicitet under lång tid detta riskerar att generera är man uppenbarligen villig att ta.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  IBM köper upp 21 cloudföretag under 20 månader

Det är ingen brist på pappersvara i detta agila (”communication over documentation” säger agila manifestet) projekt. Ungefär två miljoner dokument har granskats av parterna som en del av utredningen. Bland annat ligger man i en tvist om Accentures insålda införande- och projektmetodik ”Rapid” (olyckligt namn i denna debatt) är att anse som en standardmjukvara och därmed associeras med olika krav och måsten.

Nya webbleverantören IBM har gett sig i processen. IBM hävdar att vissa dokument omfattas av ett sekretessavtal med Hertz och vill inte att de ska användas i målet. Domstolsförhandlingarna ska inledas i september 2020. Tvisten kan pågå i flera år.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Contentful släpper nytänk inom Orchestration, Streamline och App Framework