Södertälje IoT-kopplar upp 160 papperskorgar, släpper chatt-tjänst för bilparkeringsstöd

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM, Google Voice etc, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Update: Södertälje är verkligen på gång att bli Sveriges smartaste stad. Flera projekt har avlöst varandra under våren från staden. Tillsammans med sponsorn och ortens stolthet Telge Nät har ett grundinfrastruktur kallad LoRaWAN satts upp. Den ger en första infrastruktur för enkla sensorer med låga krav på hastighet och datamängd som i sin tur öppnar upp för olika smarta tjänster.

”- Vi ser att arbetet med sakernas internet (IoT) är en viktig del i vårt digitala ekosystem, med många möjliga synergier med andra processer som vi driver, exempelvis öppna data, för att ytterligare öka mervärdet gentemot våra medborgare.”

Säger Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun. Den första tillämpningen är 120 uppkopplade papperskorgar (har i juni ökat till 160, berättar kommunen för MKSE.com) som löpande ger kommunen får information digitalt när papperskorgarna är fulla och behöver tömmas. Digitaliseringen av papperskorgarna möjliggör ruttoptimering, vilket ger både ekonomiska vinster och miljövinster.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Soultech vill ta 3000 mdr marknad, får stöd från NA-KD, Doktor.se och Skincity

Nu har även ett chattstöd lanserats för medborgarna. De kan rakt ut fråga ett nytt AI Chatbot stöd kallat KIM huruvida det finns några lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade. Ekosystemet i detta fall bygger på data mellan samma IoT satsningar, inkopplad öppen API-data samt en ny chatbotplattform. Södertälje kommun planerar efter experimentet att skala upp och införa samma sensorer på alla rörelsehindrade parkeringar.

Projektet ska krävt stor samverkan tvärfunktionellt mellan flera olika parter, vilket Södertälje kommun är glada att kunnat iscensätta.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så väntas lagarna och straffpåföljden i AI (AI Act), IoT (Data Act), DMA Marketplace och DSA Sociala Medier påverka Sverige

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss