Adobe aktiverar röststyrd marknadsföring, kopplar in Siri, Alexa och Cortana till Experience Cloud

In Adobe AEM, AI, ChatGPT, Machine Learning, Amazon, CXM, E-handel, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Det var bara en tidsfråga innan något av alla systemstödsföretagen inom kundresa och online marketing skulle prestera sin take på den kanske hetaste navigationsformen före AI, syn och rörelse, det vill säga röststyrning. I Alexa och Siris fotspår kallar Adobe sin nya röstlösning för en viktig del av det nya initiativet inom ”röststyrd marknadsföring”.

Försäljningen av röstenheter fortsätter att öka lavinartat och i dag använder var femte amerikan dagligen rösten i kontakt med digitala enheter och internet. Online-försäljningen av röststyrda enheter, exempelvis Google Home och Amazon Echo i USA ska ha ökat med hela 39 procent på ett år. Dessutom konverterar röst bättre än andra navigationsformer inom vissa onmråden.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Soultech vill ta 3000 mdr marknad, får stöd från NA-KD, Doktor.se och Skincity

Adobe nya lösning hoppas integrera röststyrning från olika personliga röstassistenter till Adobe Experience Cloud. Adobes teknik för röstanalys ska göra det möjligt för företag att sammanföra röstbaserade sökningar, från exempelvis Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana och Samsung Bixby, med övriga marknadsföringsaktiviteter. 

”– Tack vare våra maskinininlärningstekniker i Adobe Sensei kan vi erbjuda nya sätt att analysera stora mängder röstsökningsdata, som också svarar mot allt strängare integritetskrav. Syftet är att kunna tillhandahålla mer riktad marknadsföring som i högre grad tilltalar användaren och stärker ett företags relation till sina kunder.”

Säger Imran Afzal, nordisk marknadschef för Adobe Experience Cloud.

Den nya tekniken innebär att företag framöver kommer att kunna analysera kunders röstsökningsdata via Adobe Analytics Cloud och därefter använda den för att exempelvis utveckla mer anpassade erbjudanden. Funktionerna möjliggörs av Adobe Sensei som är inbyggt i alla Adobe Cloud-plattformar och inrymmer maskininlärningsteknik och artificiell intelligens.

ALLT OM MARKETING AUTOMATION!

Dagliga nyheter och ett omfattande arkiv med hundratals artiklar om Marketing Automation och plattformsnyheter.

Leave a Comment