Adobe svarar Salesforce direkt, släpper Gen Studio och genAI Firefly

In Adobe AEM, AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Adobe svarar Salesforce direkt, utöver ett litet dagligt embargo, genom att matcha nattens lansering av Einstein Copilot med egna Adobe GenStudio.

0 st
produkter får samma realtids AI-UI
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Det nya konceptet ska binda samman Creative Cloud, Adobe Firefly, Adobe Express, AEM Assets och Workfront, för att ge ett träningsbart, AI-försett gränssnitt, som är kopplat till företagsdata. Det ska inte minst vara en lösning för kunder och varumärken som vill korta ned den typiska processen från innehållsskapande till aktivering som kan ta flera veckor och har många manuella steg för att kunna publicera en webbsida eller genomföra en marknadsföringskampanj.

” – Generativ AI har potentialen att kombinera snabba kreativa uttryck med komplex företagsaktivering, vilket leder till en modern innehållsförsörjningskedja som kan uppfylla visionen om personalisering i stor skala. Adobe GenStudio erbjuder kreativa och marknadsföringsteam de resurser de behöver för att fullt ut dra nytta av generativ AI och omvandla processen från kreativitet till aktivering på ett smidigt vis.”

Säger Anil Chakravarthy, ansvarig för Digital Experience Business på Adobe. Det handlar inte lika mycket om en egen träningsbar CoPilot, men däremot lika mycket om ett nytt heltäckande ”membran” av AI-stöd som går över alla egna produkterna.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så fungerar nya Adobe Firefly generativa AI-tjänster