Alicent AI skapar målgruppsanpassade budskap för alla kanaler baserat på inläst webbsida

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det råder fortsatt ingen brist på varken ChatGPT-plugins för webbläsare eller olika typer av smarta apptjänster och sajter med generativ AI. GPT4-försedda Alicent.ai är en av de som dykt upp på sistone som kan ha riktig bäring på e-handels- och CX-communityt om den är lika bra som den utger sig för att vara. Efter att den nya tjänsten laddats hem, aktiverats och läst in valfri e-handelssajt som webbläsarplugin går det att:

 

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

  • Generera helt ny GPT-4 copy kring en webbsideinläst produkt, med en tonalitet och förutsättningar baserat på vilken roll (kallas här för ”reframe”) inom företaget du har. Som förval finns t ex VD, tech writer, rekryterare, contentansvarig och marknadschef.
  • Möjligheten att twitcha stämning och tonalitet inom texten med val via ett klick och sedan en prompt.
  • Skapa kortare, mer koncisa och uppdaterade texter baserat på valfri promptad input
  • Göra om färdiga texter till nya varianter för e-mail, annonsering, SEO etc.

Många inom branschen är övertygade om att denna tweakning är framtiden. En ChatGPT dialog och prompt som inte bara blir ett öppet inputfält, men en aning styrd, med uppgiftsstödjande funktion med stora öppna möjligheter till individuell anpassning.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  ChatGPT får direkt påverkan på flera martech och IT-yrkesgrupper