Ångpanneföreningen köper upp byrån inUse

In Nyheter, Tillgänglighet by MKSE.com Redaktion Martin Edenström2 Comments

Efter förhandlingar under året blev det till slut ÅF som tar över byrån inUse. inUse och ÅF går samman och säger sig bilda Sveriges största aktör inom service design och user experience med en omsättning på drygt 200 Mkr. De är den fjärde aktören som säger sig bilda det största bolaget inom UX/service design efter Acando (Transformator/Daytona), Evry/NetRelations, Making Waves och några fler.

”inUse är inte ett företag. inUse är en idé. En idé om design som gör skillnad. För individ, verksamhet, och samhälle.”

Inuse ska bestå av över 100 kollegor vid övertagandet. Bland Inuses kunder finns bolag som Astrazeneca, Ikea, SL och Panasonic.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nya Umbraco-ägarna köper upp Omnia från Precio Fishbone

Ablona som hjälpte till vid Transformator och Daytona affärerna med Carl-Magnus Larson and Fredrik Döberl ska varit ekonomiska rådgivare vid affären.

ÅFs syfte att ta över bolaget är att leda en alltmer komplex produkt- och tjänsteutveckling från ett designperspektiv. Inuse är kända för konferensen From Business To Buttons, som nu får ÅF som avsändare (Sara på inUse berättar för MKSE.com att FBTB ska fortsätta fungera som ett mer eget varumärke med inUse som avsändare).

Inuse behåller sitt namn och varumärke även efter uppköpet. Grundarna, vd, samt regioncheferna har förbundit sig att stanna kvar i verksamheten.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  AKQA toppar som mest lönsam svensk digitalbyrå

ÅF med VD Jonas Gustavsson har kontor i 30 länder.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera.

Kommentarer

  1. Ablona har en tendens att dyka upp när det ska köpas UX.

Leave a Comment