Anticimex går in rent på Sanity headless CMS med Netlify och Gatsby

In Headless / Decoupled CMS, Marketing Automation, Microsoft .NET, Nyheter, Optimizely/Episerver, Salesforce, Sanity by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Ännu ett större bolag som lämnar sin proprietära, monolitiska webbsystemhistorik och satsar på mer flexibla headlesslösningar. I Anticimex fall handlar det om norska Sanity headless CMS som valts ut. Det är ju nästan så man undrar om själva bolagsnamnet på produkten lockade? Utmaningen var enligt officiella informationen hur som helst att skapa en webbplats som var mer intuitiv och lättnavigerad. Detta genom att tillgängliggöra viktiga element och öka konverteringen. De viktigaste KPI:erna för den nya webbplatsen ska ha varit prestanda, SEO och konvertering.

Anticimex bedriver sin verksamhet i 17 länder och det fanns många redaktörer som skulle blandas in för att skapa innehåll på webbplatsen. Den redaktionella upplevelsen skulle strömlinjeformas och begränsas så att redaktörerna fick stöd att ta designbeslut. Annars ett område vi inte hör som ofta om i headlessammanhang. För att bättre framtidssäkra och bidra till en röd tråd gällande designen skapades ett designsystem med komponenter för enklare översikt och ökad återanvändbarhet.

Tidigare Optimizely/Episerver partnern Ted & Gustaf stod bakom leveransen som även innehåller Netlify och Gatsby. När Anticimex använde Episerver var Ottoboni / Nordic Morning tidigare partner. I USA är Anticimex en Salesforce CRM och marketing automation användare. SEO byrån Topdog jobbar även med Anticimex.

Ted & Gustaf AB omsatte 2020 17,4 Mkr med en vinstmarginal om 21,2%.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Microsoft vill utmana Salesforce med Teams- och Dynamicskopplade Viva Sales