ASUS skapade ”O2O” strategi för kund, byggde integrerad B2C/B2B e-handel på Adobe

In Adobe Commerce / Magento, E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

ASUS har globalt nyligen valt att samla alla sina e-handelsambitioner i en enda gemensam plattform för B2B- och B2C e-handel. De valde ut en Adobe Magento 2 B2C / B2B paketering för detta. Magento Commerce 2 ska valts ut då den var flexibel nog och hade god initial funktionalitet. Det enhetliga tillvägagångssätt för B2C och B2B på en enda webbplats med hög anpassningsnivå uppskattade ASUS.

Projektet ska inletts med att integrera en ny offline-till-online (O2O) strategi där kunder framöver skulle identifieras och föras över mer tydligt i ett framtida, onlinebaserat förfarande. Det skulle underlätta för kontrollerad spårning och ökade intäkter hos ASUS många återförsäljare. ASUS jobbade med en partner kallad SmartOSC i projektet.

” – Den nuvarande ASUS-webbplatsen är det bästa stället att utforska vårt breda utbud av produkter. Genom att lägga till e-handelswebbplatsen kommer det att finnas en bekvämare och omedelbar shoppinglösning utöver alla våra märkesbutiker och auktoriserade återförsäljare. Att vara värd för vår egen e-handelswebbplats stämmer också med vårt ständiga arbete med att ge våra kunder en sömlös O2O-shoppingupplevelse och ett attraktivt belöningsprogram.”

Säger Emma Ou landschef, ASUS Singapore om projektet. Sedan lanseringen på Magento Commerce 2 i juni 2019 har ASUS upplevt en 56-procentig ökning av datorer och mobilförsäljningen. Samt en 59-procentig tillväxt i sälj av datorer och mobiltransaktioner jämfört med föregående år. Den stora e-handeln store.asus.com har även Adobe Experience Platform Launch samt Adobe Target stöd.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Bästa CDP just nu enligt Gartner Magic Quadrant