AWS lägger 0,5 mdr på offentlig sektor, Sverige högintressant

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Amazon, Cloud / Förvaltning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Amazon Web Services presenterade nyligen sitt nya initiativ för att stötta utvecklingen av lösningar och tjänster för offentlig sektor, baserade på generativ AI. Under de kommande två åren ska AWS erbjuda utvecklingskrediter, utbildning och expertis till aktörer inom offentlig sektor. De nämner gärna själva exempelvis Amazon Bedrock, en plattform för att integrera och implementera olika AI-modeller från olika tillverkare, AI-assistenten Amazon Q, och Amazon SageMaker, som hjälper verksamheter bygga och träna egna basmodeller för AI.

0 Mkr
lägger AWS på området
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

50 miljoner dollar är öronmärkta för den nya satsningen, som presenterades för några dagar sedan. AWS har även tidigare fokuserat mycket på olika paket och acceleratorer specifikt anpassade för den nordiska marknaden. En stor del av det nya programmet handlar även om utbildning.

Investeringsprogrammet är globalt och både befintliga och framtida kunder inom sektorn kan ansöka om stöd. AWS tillhandahåller ett antal plattformar och tjänster för generativ AI för t ex myndigheter.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  UPS lägger ned CMO-rollen, VD vill se snabb effekt och tydligare bidrag till bolagets lönsamhet