87 procent av ledarna fattar inte genAIs påverkan på egna affärsprocesserna

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

En ny undersökning genomförd av Coleman Parkes Research Ltd., på uppdrag av SAS Institute, avslöjar ett omfattande intresse för generativ AI (genAI) bland ledande beslutsfattare i Norden. Men entusiasmen dämpas av bristande förståelse för genAI, oro för datasekretess och säkerhet, samt svagheter i beredskapen att följa regler och implementera styrningsramverk.

0 %
saknar AI styrningsverktyg
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

” – Det är glädjande att se att beslutsfattare i Norden inser att generativ AI kan driva innovation, nya konversationsupplevelser och operationell effektivitet. Men resultaten visar också att många organisationer inte har på plats vad som krävs för att framgångsrikt och ansvarsfullt implementera tekniken i sin verksamhet.”
Säger Josefin Rosén, Trustworthy AI Specialist  på SAS Institute.

Fyrtio procent av de nordiska organisationerna ska enligt studien redan ha börjat använda genAI, och en majoritet rapporterar förbättrad medarbetarnöjdhet och lägre driftskostnader. Ändå visar det sig av 87 procent av de nordiska beslutsfattarna medger att de inte fullt ut förstår GenAI eller dess potentiella påverkan på affärsprocesserna. Och 95% saknar helt ett adekvat styrningsramverk.

Endast 10% av organisationerna har genomfört nödvändiga förberedelser för att följa nya regler, och majoriteten (84%) planerar att investera i genAI inom de kommande åren. Undersökningen understryker även vikten av att förbättra strategisk implementering och styrning för att fullt ut dra nytta av genAI.

Undersökningen genomfördes av Coleman Parkes mellan den 14 februari och den 12 april 2024, och riktade sig till 100 nordiska beslutsfattare inom strategi för generativ AI. De som svarade på enkäten arbetar inom en rad olika sektorer: bank, försäkring, offentlig sektor, life science, hälsa, telekom, tillverkning, detaljhandel, energi och försörjning samt professionella tjänster. Deras titlar omfattar bland andra, datachef (CDO), IT-chef och informationschef (CIO). De minsta organisationerna som medverkade hade 1 000-1 999 anställda och de största hade över 10 000 anställda.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce dominerar inom Cross-Channel Marketing Hubs capabilities