Barilla köper in D2C Commerce med 3D samt personaliseringsmotor på Adobe Experience Cloud

In Adobe AEM, Adobe Commerce / Magento, Adobe Marketo, E-handel, Nyheter, PWA by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Barilla ska kommit en bra bit på vägen i att personalisera sitt budskap och sin content för pastabolagets olika målgrupper världen över. Det italienska konfektyrvarumärket ”Mulino Bianco” är ett pilotcase där mjukvaran från Adobe Experience Cloud och Adobe Marketing Cloud har använts i större skala. Detta för att ”väcka känslor” och affärsmässigt utveckla verksamheten inom Barilla.

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

”Jag kände mig bekväm med Adobe direkt. Det är ett varumärke jag litar på och djupet och bredden av Adobe Commerce matchade våra krav. Dessutom är Adobe känt för att hålla sina plattformar uppdaterade med de senaste funktionerna, vilket i sin tur kommer att hålla vårt erbjudande fräscht och relevant.”

Säger beställaren Laura Pezzotta Head of Personalisation Unit, Barilla.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Toyota skapar onlinedeal för de som väljer liveshoppa nya RAV4

Jordbruksföretaget Barilla ska valt använda personalisering som för att dra lärdomar och bli bättre på skräddarsydda erbjudanden i större skala. Barilla valde även för ett tag sedan att starta ett helt nytt, eget D2C brand på en Adobe Commerce Cloud lösning. System som integrerades var Barillas CRM, Identity Management och WMS-system samt en Adobe Page Builder. E-handeln ska även ha försetts med produkter i 3D och mer multimediabaserade element.

De första pilotcasen för konfektyr ska lett till hela 40 000 nya kunder samt över 100 000 sålda online. Hela 94% av alla kunder säger att de gärna vill handla igen från varumärket ”Dedicato a te”.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Hugo Boss och Mattel bygger metaverse-upplevelser i Adobe Substance 3D