Billigare köpa upp API-kompetent byrå än bearbeta kundens organisation

In API, CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

De senare årens förvärv av mindre, kreativa byråer kan ha haft fler syften än bara:

  • Talangrekrytering
  • Kreativ tillväxt eller
  • Börja skapa ett digitalt labb.

Det har framkommit att utöver att ha en fin kundlista har några av de mindre byråköpen även en specifik kund, den övertagande parten gärna vill jobba med.

I dessa tider av digital transformation sitter större managementkonsulter ofta i en sits där de identifierar problemen på en hög, teoretisk nivå. Men sedan sällan kommer över internpolitik eller hierarkier för att faktiskt lyckas producera någon förändring.

Samtidigt öppnar snabbfotade mindre byråer upp API:er, skapar kundvänlig UX och kopplar samman kundens IT-system med moderna appar. Projekt som syns, uppskattas och i slutändan värderas högre än managementkonsultens vattenfallsprojekt och Powerpoints.

Handlar det om en appbyrå med en handfull anställda är förvärvssumman om, säg 20 Mkr, helt klart överkomlig.

Jämfört med vad ett digitala transformationsprojekt kostar att driva. SEBs One IT gick loss på flera miljarder och den skrotade internetbanken skrevs slutgiltigen ned med historiskt höga 0,75 mdr.

Vad har vi då i Sverige? 29 man stora Mobiento köptes i maj av Deloitte Digital som ska sett stora möjligheter med byråns kundlista.

Bon touch med 30 anställda har ett mångårigt samarbete med SEB som lett till flera prisade banktjänster inom smartphoneanpassningar och mobilbank. Framgångarna med mobilprojekten ska ha fått banken att se över sin egna utvecklingsmetodik. De vill gärna jobba mer som byrån.

0Mkr
är billigt då bank-projekt kan kosta över 2 miljarder SEK

Även Fjord hade flera kunder de delade med Accenture inför förvärvet. Men deras time-to-market för UX-vänligare och uppskattade projekt var betydligt mer imponerande än hos managementkonsulten.

Denna möjlighet har öppnat upp sig då API:erna de senaste fem åren blivit betydligt fler och bättre. Det som går att få ut och skapas bara baserat på ett API idag leder ofta appbyråerna till imponerande slutprodukter.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  MACH Alliance passerar 100 medlemmar, utmanar Salesforce, Adobe och Oracle på riktigt

Leave a Comment