Byråkoncernens fokus på SaaS och brand experience kommunikation fungerar i pandemin

In CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Thinc Jetty Collective med 60-talet egna konsulter är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen består av en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Thinc Jetty Collective kan i sin senaste delårsrapport redovisa en ökad omsättning med 48 procent under 2021.

Under pandemin ska bolaget fått in flera nya kunder som Volvo Group AB, Italienska turistbyrån, Stockholms Stad, Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad. Koncernbolagen jobbar främst med att ”tänka ut och genomföra idéer”. Men det är ett nytt fokus på mer digitalt stöd som data, analys, teknikutveckling och SaaS-system i kombination med kommunikation, media, PR och brand experience som ligger bakom framgångarna under pandemin samt gruppens tillväxt. En förflyttning som varit helt drivande bakom den ökade omsättningen, menar Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB. Thinc Jetty Collective AB omsatte 2020 3,3 Mkr med en förlust om -4,8 Mkr.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så går iO efter uppköpen, kundanskaffning via korsförsäljning av Stendahls, Peytz & Co och Triggerfish