Capgemini och BCG är bäst på AI

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det är nationaldag i USA, stor semesterpassivitet i Sverige och tid för analysinstituten att släppa fler kvadranter och vågor. Forrester har just släppt loss en ny Wave kring AI, denna gång specifikt kring AI Services q2 2024. Så vilka är då bäst i världen på olika AI tjänster inför andra halvåret 2024. Det är duon Capgemini och BCG i topp som ledare. De följs av Deloitte, EY, Accenture och McKinsey i den ordningen, om placeringarna tolkas rätt, därefter PwC, Bain och KPMG.

0 st
AI ledare finns det enligt Forrester
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

AI definieras här av Forrester som hur väl IT/managementkonsulten är på strategi, se vision och jobba med innovation.

”Vår portfölj av GenAI-erbjudanden tillhandahåller pålitliga, interoperabla och skalbara generativa AI-lösningar som gör det möjligt för kunder att uppnå tillförlitliga och påtagliga resultat till en mer kontrollerad kostnad. Vi tror att detta erkännande visar på vår förmåga att hjälpa våra kunder att förverkliga sin AI-ambition, genom att framgångsrikt leverera AI- och genAI-projekt i stor skala.”

Säger Capgemini i ett nytt uttalande om undersökningen nu i sommar.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Svenska aktörer som redan laborerar med ChatGPT i egna contentproduktionen