DIGG handlar upp 11 typer av tjänster inom webbtillgänglighet

In Nyheter, Offentlig sektor, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Update: Funka berättar att de vunnit ett ramavtal med nya Myndigheten för Digital Förvaltning. Avtalet omfattar elva kompetensområden och kan komma att Funka leverera på samtliga, främst inom området Webbtillgänglighet.

Funka ska täcka DIGGs behov av konsulttjänster inom olika verksamhetsområden, både enstaka expertinsatser och längre förvaltningsuppdrag. DIGG är en Episerver DXC användare.

Sara Johansson, Chef samverkan och kommunikation, hör av sig och förtydligar om Funkas utskickade meddelande: Funka är en av 127 leverantörer som skrivit ramavtal med myndigheten. DIGG använder sig av Episerver DXC, men det har inte direkt med det här avtalet att göra. Avtalet för utveckling och förvaltning av DIGG:s webbplats gick t ex till KnowIT.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Skolklockan ringer på digitalbyrån, vinner hela Region Kronoberg

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss