Digitalist bygger nytt CRM-erbjudande. Stänger samtidigt tre kontor och sparkar 10 procent

In Drupal, Nyheter, Open source PHP, Salesforce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det blev ingen omgående lyft med Salesforces tidigare landschef som ny chef på Drupal-fokuserade Digitalist. Trots flera personalreduceringsåtgärder tidigare i år har bolagets börsvärde fortsatt falla de senaste kvartalen. Nu tvingas bolaget säga upp motsvarande 10 procent av hela arbetsstyrkan. Detta då tre kontor omgående stängs ned. Digitalist finska verksamhet ska fokuseras till Helsingfors. I samband med detta lämnar idag även CFO:n, som varit tillförordnad VD under delar av 2019.

Senaste kvartalets resultat landade på runt -18 miljoner (sämre än föregående kvartals -13 miljoner) eller ett negativt resultat motsvarande -31.7% av omsättningen (ned från -23.3 %).

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Matomo som alternativ till Google Analytics 4, gratis föreläsning 12 januari

I en första VD-kommentar berättar Petteri Poutiainen att Digitalist ska ta fram ett nytt CRM erbjudande den kommande tiden. Inte otänkbart att nya VD:ns historik med Salesforce blir viktigt här. Dessutom ska fokus vara att kombinera kultur och operativa arbetsmodeller.

Digitalist har avverkat inte färre än fyra VD:ar den senaste tiden. Totalt jobbar just nu 255 anställda vid de finska, amerikanska, kanadensiska, engelska och svenska kontoren.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Digitalist vinner nytt digitaliseringsuppdrag kring Dataportal.se värt 60 Mkr
⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss