DXS-samarbetet ska erbjuda digital upplevelser med Contentful, AWS, Atlassian och Optimizely 10 ggr fortare

In Amazon, Analys / Statistik, Cloud / Förvaltning, Contentful, Headless / Decoupled CMS, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

För best-of-breed aktörerna är konstellationerna och nätverkande sinsemellan viktigt. Idag avtäcks ännu ett större samarbete, det är Digital Experience Stack (DXS) med Contentful (headless CMS), Optimizely (A/B test, experimentation), Fullstory (analytics), Aplitude (analytics), New Relic (performance monitoring), Tealium (customer data management), Atlassian (collaboration) och Amazon AWS (DevOps/LaaS/PaaS).

Ett namnkunnigt gäng som ska fokusera på att erbjuda digitala upplevelser till företag och sedermera slutkonsument snabbare. Gänget nämner tom. ett tal som måttstock, det ska gå tio gånger fortare att erbjuda olika digitala produlter och ”engaging experiences”.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  MQ Marqet ökar med 46 procent, handlar upp ny byråkonstellation

Allt sker med befintliga, lite aningen optimerade API:er och etablerade vägar för samarbete och kombinationer. Contentful berättar att de lärt sig om hur kombinationen bäst sätts upp i existerande projekt tillsammans med TELUS, Red Bull, ASICS, Leica och svenska teamet på TUI. Som redan ska snabbat upp sina interna deploy/etc. processer med hela 500%.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.