Effektivare energianvändning bland Norrenergi kunder med ny digital portal på Umbraco

In Nyheter, Umbraco by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Consid har utvecklat en ny kundportal åt och tillsammans med Norrenergi AB. Den nya lösningen ska uppnått ett ökat användande med hela 54 procent inom verksamheten efter lansering. Detta tack vare bättre UX och ökad användarvänlighet. Den nya digitala lösningen bidrar till att effektivisera kundernas energianvändning – något som uppskattas av både användarna och miljön.

Norrenergi stod inför utmaningen att öka intresse och medvetande om sina produkter och tjänster för att få sina befintliga kunder, privata som organisationer, att spara energi och därmed minska sin miljöpåverkan. Genom att modernisera och uppdatera den digitala kontakten med sina kunder såg man stora möjligheter till att klara denna utmaning.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  PRV väljer Consid i ny 50 Mkr affär

Istället för att köpa in en statisk lösning från en tredje part, ville man nu istället utveckla något eget. Detta för att öka flexibiliteten och ha möjlighet att skräddarsy lösningen för att möta kundernas behov. Inte bara vid projektets start, utan även i vidareutvecklingen allt eftersom behoven förändras hos deras kunder.