Efter ”besvärlig” start släpper Konjunkturinstitutet nytt

In Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Konjunkturinstitutet har släppt en ny webbplats som ska vara präglad av enkelhet och tydlighet.

Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet vars uppdrag är att skapa bra underlag för ekonomiska beslut för regering, institutioner och privata företag. De ville förändra designen och bygga responsiva SiteVision-mallar från grunden och Limepark fick hela ansvaret.

”– Inför projektet lovade [Limepark] att vara ”besvärliga” och ställa frågor kring önskad funktionalitet, att vi som kund skulle vara delaktig genom varje delprocess och att de inte ville krångla till saker. De har verkligen levererat på de punkterna. Vi kunde tidigt lansera en väldigt basal betamiljö där vi sedan löpande har fortsatt – och fortsätter – lansera förbättringar.”

Säger Henrik Hellström, projektledare på Konjunkturinstitutet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Kommunwebb med miljon besökare bygger om, snabbhet och AI i fokus

Leave a Comment