Femtio procent av alla som investerat i genAI saknar helt en strategi

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Analys / Statistik, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Qlik har i en ny undersökning konstaterat att merparten av de företag som har investerat i generativ AI saknar strategi. Hela 79% ska redan ha köpt generativ AI-verktyg eller investerat i projekt för generativ AI. Samtidigt är det 44% av dessa som saknar en formell AI-strategi. Undersökningen berör 200 chefer och utfördes av undersökningsföretaget Enterprise Technology Research på uppdrag av dataanalysföretaget Qlik.

0 %
får sitt AI stöd via samarbetet med dataanalysaktörer
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

När det gäller användningsområden för generativ AI, hamnar dataanalys på första plats med 86% av de svarande, följt av chatbot-integration 70%, 50% skriva kod och 46% innehållsskapande.

De flesta företagen (68%) planerar att använda offentliga modeller eller modeller med öppen källkod som förfinas med egen data, och nära hälften (45 %) överväger att bygga modeller från grunden med egen data.

Företagen förstår att de först måste få ordning på sin data med en stark datastruktur för att nå framgångar med generativ AI. Men bara 20% uppgav att deras ”data fabric” är mycket väl rustat för att möta deras behov för generativ

Hela 60% planerar att investera över 10 miljoner dollar under det kommande året inom generativ AI.

Mindre än 5% planerar att inte avsätta budget för generativ AI. Denna minoritet av företag lyfter fram oro kring regleringar och oro för datasäkerhet som viktiga hinder.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  B3 Consulting Group bygger AI-förmåga hos 800 anställda, satsar 100 000 timmar