B3 Consulting Group bygger AI-förmåga hos 800 anställda, satsar 100 000 timmar

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Microsoft .NET, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Är det vettigt planera och genomföra AI-utbildningar när nya omskakande rön och riktlinjer kommer dagligen? Det anser hur som helst B3 Consulting som sett till att investera i AI-utbildningar för alla sina 800 medarbetare. Totalt investeras 100 000 timmar i utbildning för medarbetare inom koncernen. Och visst är det alltid en idé att komma igång med en ”grundplatta”.

0 h
är inte fy skam
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

” – Vi vill att alla våra medarbetare ska ha rätt kunskap. Vi har sedan tidigare hög kompetens i koncernen om artificiell intelligens kopplat till maskininlärning och analys, men det går att göra mer med generativ AI. Det kan användas i alla branscher och är applicerbart för alla bolag i olika former, så kunskapen måste finnas brett .. Vår produktivitet ökar internt och kvaliteten höjs inom områden där AI är lämpligt att införa. Att vi själva gör en så bred satsning, med de erfarenheter det ger, stärker vår förmåga att hjälpa våra kunder genom sina förändringsresor till att använda AI, både rent tekniskt och med att hitta bra lösningar.”

Säger AI-ansvarige Christian Lauritzen, Chief AI Enabler. På kundsidan ska efterfrågan främst gälla chatbot-lösningar baserade på generativ AI, berättar bolaget vidare.

Christian Lauritzen själv har en bakgrund med praktiskt konsultation och kunskap inom Qlik (en plattform B3 själva säljer) samt på bolag som Vinnova och Eicorn. Partnerskap inom gruppen kring AI och genAI-produkter av intresse ska annars främst gälla Qlik och QlikSense, Qlikview då samt Microsoft 365 Copilot, Power Bi och även Snowflake. En rätt vanlig setup när svenska IT-konsulter styr om BI/Analytics mot ”AI”. B3:s AI och BI/Analytics fokuserade bolag B3 Indes är ett separat aktiebolag som idag omsätter runt 48 Mkr med vinst.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Spendrups handlar upp ny byrå och ny B2B e-handelsplattform