Historiska Museet går live på WordPress, överger EPiServer

In API, Nyheter, Offentlig sektor, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Bazooka har lanserat nya Historiska.se som gått live på en WordPress upprättning. Projektet startade hösten 2014 och följde på ett arbete internt med beslutsunderlag, behovsanalys, systemspecifikation och utvärdering av publiceringssystem. Och i det arbetet rök den tidigare EPiServer-plattformen framtagen av KnowIT.

Den nya sajten ska förmedla känslan av Historiska som plats, hus och ge en överskådlig bild av alla museets föremål. Det digitala besöket ska levandegöras för de som inte kan besöka det fysiska museet.

Fokus låg på upplevelse och berättande med bild. Men öppettider och praktisk information skulle inte komma i skymundan för informationen kring föremål, epoker och historieberättandet.

Bland integrationer finns sökmotorn Solr för att söka på siten och K-Samsöks API för att söka bland föremål. Webpack, Sass, Modernizr & jQuery används för gränssnitt.

0m
föremål finns på Historiska
Webbplatsen ska vara utvecklad för att uppfylla de krav som W3C, World Wide Web Consortium, ställer på användarvänlighet enlitgt WAI, Web Accessibility Initiative. Wilhelm Lagercrantz var projektledare på Historiska Museet.

Historiska.se ligger fortfarande kvar som ett större referensprojekt hos EPiServer. Riksantikvarieämbetet är en stor WordPress förespråkare (först intranät, därefter externwebb) sedan flera år tillbaka. Andra svenska museer redan uppe på WordPress är Spritmuseum.se, Gotlandsmuseum.se samt Sparvagsmuseet.sl.se.

Nordiskamuseet.se, ABBA The Museum, Nobelmuseet, Livrustkammaren, Skokloster och Hallwylska har valt Drupal under de senaste åren.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Äleven köper ytterligare två byråer inriktade på e-handel och digital marknadsföring

Leave a Comment