Jula handlar upp ny ”SpoI” Sitevision kommunikationskanal och intranät av Consid

In Intranät, Nyheter, Sitecore XP, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Jula Holding-koncernen väljer ta nästa steg i sin digitala transformation med att bygga en ny gemensam intranätplattform. Lösningen blev ett koncerngemensamt intranät för Jula AB, Jula Hotell Konferens AB, Hööks och Wästgöta Finans – där varje företag får ”egna intranät” i intranätet med både unik och koncerngemensam information. Projektet ska kombinera MS365-användare från flera tenants med externa kataloger samt mobilanpassa intranätet för butiks- och lagerpersonal.

Familjeföretaget Jula, Jula Holdingkoncernen har expanderat starkt i år. Nu finns 110 varuhus, 4 000 anställda och en omsättning för 2020 på nära 10 miljarder kronor.

”– Nu växlar vi upp digitalt och siktar på ett nytt intranät med målet att vara ”a single point of information” som gör det enkelt att konsumera så väl global information som lokal och teamspecifik information.”

Säger Magnus Ljung, Jula Holdings kommunikationschef. Consid som ska utveckla det nya intranätet med plattformen Sitevision CMS som grund.

”- Vi ser fram emot den kommande resan tillsammans med Jula. Det ska bli spännande att utveckla ett koncerngemensamt intranät, men som på samma gång kan personaliseras till koncernens olika bolag och målgrupper. Consid har lång erfarenhet av liknande lösningar med bland annat kunder som IVC Evidensia och Skistar.”

Säger Alexander Gustafsson, affärsutvecklingsansvarig för Sitevision på Consid. Tanken är att det nya intranätet ska innehålla en hel del funktioner och informationsflöden där Sitevisions personaliseringsmotor utnyttjas. Detta för att nå rätt medarbetare med rätt information i rätt enhet vid rätt tillfälle. Jula har nyligen även köpt in Sitecore headless för webb och e-handel av Consid.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nya partners kastar ut gamla e-handelssystem inom Skistar, satsar på Centra headless och Storyblok