Kammarkollegiet handlar upp sex nya leverantörer, Forefront en av vinnarna

In Java, Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Forefront berättar för MKSE.com att de ingått ramavtal inom Programvarulösningar med Kammarkollegiet. Forefront är en av sex aktörer som vunnit ramavtalet, och är en ny aktör hos Kammarkollegiet. Programvarulösningar är en ny typ av ramavtal som innehåller samtliga programvaror och tjänster som ingår i Systemutveckling, Informationsförsörjning, Licensförsörjning och Vård Skola Omsorg. Det används när behovet täcker fler än ett, eller ligger utanför, de andra ramavtalen.

” – Nu tar vi ett ordentligt steg in som leverantörer inom i offentlig sektor. Avtalet med Kammarkollegiet ligger helt i linje med Forefronts satsning på att skapa avtryck i samhället med de verktyg som digitaliseringen skapar.”

Säger Magnus Eriksson, Ansvarig Offentlig sektor hos Forefront. I höstas handlade Kammarkollegiet upp en SiteVision för nya webbplatser och ett nytt Social Collaboration intranät. Den ersatte då en sexårig Drupal CMS-installation.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Consid fick i uppdrag att digitalisera och säkra upp kundresan för Bilprovningens 100 stationer

Kammarkollegiet är en myndighet med mer än 35 uppdrag av regeringen. Ett av huvuduppdragen är att ständigt effektivisera den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss