Knowit lägger ned varumärket Creuna, flyttar kontor och betalar 158 Mkr

In Drupal, Nyheter, Optimizely/Episerver, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Den slutgiltiga prislappen för Knowits köp av Creuna med 350 anställda är klart. Det blev 158 MSEK varav 50 Mkr i kontanta medel. Tillägg på 43 Mkr kan komma att betalas ut efter ett år. De båda organisationerna ska nu samlas under varumärket Knowit Experience berättar Knowit under onsdagsmorgonen.

Vid offentliggörandet berättade Knowit om ett totalt belopp om 178 Mkr (på kassa- och skuldfri basis), som skulle kunna uppgå till 341 Mkr beroende på hur Knowit Experience presterar (ebita för det då 900 man stora Knowit Experience under 2021, 2022 respektive 2023 – upptagna till +163 Mkr) de kommande åren. Den summan har alltså förändrats en del efter att Knowit sett över finanserna. Creuna AB har gått back flera år men Johanna Fagrell Köhler sade till MKSE.com den 22:a oktober 2020 att Creuna AB kommer att göra ett ”bra resultat 2020”. Detta bland annat med några ännu ej uttalade, nya kunder som t ex statlig myndigheten Sida. De kallades för en relativt stor, ny kund för Creuna Sverige.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Impact titulerar sig störst i Norden inom e-handel med 0,4 mdr omsättning, tittar på förvärv

Som MKSE.com tidigare i höst fick höra av uppgiftslämnare hade även Creuna sedan tidigare valt att att lämna sitt klassiska och avundsvärda prestigekontor i kyrkan och biografen på Kungsholmen, Stockholm. Det är en ambition de delar med Knowit. De ska ha för avsikt med förvärvet att samla personal av kostnadsskäl samt allmän pandemianpassning. Mot mindre, mer samverkande fysiska samarbetsytor. Det gäller alla tre svenska kontor samt de övriga nordiska kontoren.