Lärarnas tidning med tio magasin live på omfattande ny digital plattform

In Nyheter, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

I en omfattande upphandling sökte Lärarförbundet sökte en ny samarbetspartner samt en uppdaterad digital plattform för förbundets alla medlemstidskrifter. De tidigare Drupal-användarna med Lärarnas tidning samt tio magasin behövde snarast en helt ny struktur, form och teknisk lösning.

Wonderfour vann upphandlingen tidigare i år och genomförde under våren 2016 ett antal workshops med en stor projektgrupp av utvalda medarbetare från fyra redaktioner. Under hela hösten 2016 fortgick arbetet med att färdigställa den tekniska plattformen, med WordPress som grund. Straxt före årsskiftet gick de elva tidningarna live.

I uppdraget ska ingått att skapa en ny gemensam digital plattform för Lärarnas tidning, Alfa, Chef & Ledarskap, Fritidspedagogik, Förskolan, Origo, Pedagogiska Magasinet, Specialpedagogik, MiVida, Uttryck samt Tidningen Gymnasiet. Varje tidning skulle kunna visa upp sitt innehåll på ett sätt och i en form som speglade tidningens profil.

För sex år sedan släpptes en större Drupal CMS satsning gällande Lärarnas Nyheter, då implementerad av Cybercom med design av Daytona. Den är även den ersatt av WordPress idag.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Delorean ny digital partner för organisationen Kvinna till Kvinna

Leave a Comment