Liljekvists och Stalands väljer ny svensk kombinerad CMS e-handel

In E-handel, Microsoft .NET, Nyheter, Övriga / Custom CMS by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Borlängebaserade Cavagent CMS har haft en aktiv period på sistone, berättar tf. VD Jan Ekström. Bolagets fokus ska vara mer avancerade, innovativa .NET system som knyter an till e-handel. En installerad lösning ska efter lansering hjälpa till att möjliggöra ökad omsättning och förbättrad lönsamhet för kund.

De tre senaste implementationerna på Cavagent återfinns inom möbel och vitvaru-retail och består av:

Leave a Comment