Lindex MOSS 2007 kallas ”Sveriges bästa intranät”

In Nyheter, Office 365 SharePoint Online, SharePoint MOSS 2007 by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

De 200 som ingår i RIM (Redaktörer interna medier) har börjat utse ”Sveriges bästa intranät” och i år vann Lindex på en SharePoint MOSS 2007. I juryn ingår Fredrik Wackå, webbrådgivare och utbildare, Kicki Strandh, intranätkonsult och Senior Advisor vid Sigma Solutions AB, och Per Torberger, copywriter och skribent.

Intranätet utvecklades av Altran. Intranätet hjälper medarbetarna med planeringsöversikter samt strukturerade möjligheter att i butikerna få svar på viktiga frågor. Intranätet ska även stärka företagskulturen och innehålla bra redaktionellt innehåll.

–   Ett viktigt mål för oss var att gå från informationskanal till kommunikationskanal och skapa mer delaktighet och dialog mellan medarbetare. Altran har hjälpt oss att plocka fram det bästa ur SharePoint och anpassat till vår verksamhet, säger Kristina Hermansson, Internal Communications Manager Lindex.

Lindex intranätet baseras på SharePoint 2007 men ska migreras till SharePoint 2010 i juni månad.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Hela fronten byts ut på SJ.se, nya javascript-ramverk in, så resonerar man

Årets nyskapare i tävligen vart SJ Nytt (SJ) som även var bästa personaltidning.

Leave a Comment