Lindex uppgraderar Litiums e-handelsplattform för att bli headless, CTO tar in nya partners

In litium, CXM, E-handel, Headless / Decoupled CMS, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Snart fyraåriga litium SaaS-kunden Lindex berättar i höst att de gjort vissa förändringar i sin plattform och sin e-handelsstrategi. Lindex visade sig andra kvartalet tappa 30 miljoner totalt i omsättning, men e-handelns siffror dubblades samtidigt. Till att stå för 16,2% av all omsättning. Ett nytag baserat på detta ska klädföretaget ta genom att skapa en ny, omfattande helhetslösning för all e-handel där Litiums e-handelsplattform används ”headless”. Det vill säga mer öppen och kombinerad med andra leverantörer via webbteknik. En av dessa nya partners som släpps in är Citrix ADC lastbalansering och e-handelsplattform (levererad av svenska Xenit), berättar Florian Westerdahl, CTO på Lindex:

”– Allt eftersom e-handeln utvecklades och blev mer komplex såg vi ett behov att ta hem den för att få kontroll och förbättra tekniken .. Framgång inom onlinehandel handlar om hastighet. Vi vill kunna leverera en utmärkt kundupplevelse men samtidigt kunna vara flexibla med nya funktioner. Det kräver en plattform som tillåter oss att arbeta hypotesdrivet, det vill säga utveckla det som fungerar och snabbt kunna ändra det som inte ger tänkt resultat. Utöver plattform krävs det också en annan kultur och organisation för att kunna arbeta på det sättet.”

Lindex ansåg att den tidigare arkitekturen begränsade möjligheten att möta ökade krav från marknaden. Lindex har tidigare jobbat med DigitasLBi / Publicis.Sapient för e-handeln.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Motillo tar över Hulténs från tidigare e-handelspartner

Lindex har idag 460 butiker på 18 marknader (20 färre än vid införskaffandet av t ex litium 2017), varav åtta är franchisemarknader. Klädföretaget erbjuder shopping online på 33 marknader och över hela världen via tredje parterna ASOS, Zalando, Nelly och Boozt. Lindex ska även erbjuda online shopping i Kina genom Tmall.