Maersk förändras, köper in SAP S/4HANA ERP och SAP Business Technology Platform. Anställer 550

In CRM Customer Relationship Management, Nyheter, SAP Commerce Cloud by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Världens största containerrederi Maersk har nyligen köpt in både en större standardiserad SAP S/4HANA affärssystemslösning samt en SAP Business Technology Platform för att stödja transformation inom företaget. Plattformen ska nu ha skyndat på med fler automatiserade affärsprocesser.

0 st
egna sap-konsulter ska bolaget sysselsätta inom kort
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

”– Maersk är på väg att ta ett helhetsgrepp om distributionskedjan vilket kräver att vi behärskar fler områden inom transportsektorn som flygfrakt och landtransport, lager och distribution. I dag går mindre än 10 procent av leveransutgifterna till sjötransporter. Därför måste vi in på andra områden för att fortsätta växa .. Jag tror att det är det mest optimala. Vi har haft ett stort fokus på insourcing under de senaste åren och gått från cirka 1 500 personer i teknikorganisationen till över 6 000. I vårt SAP-team var vi bara runt 35 personer år 2019 och 2022 var vi 300. Nu är målet är att ha fler än 550 SAP-teknikmedarbetare till 2024. Vi arbetar utifrån ett koncept som vi kallar ”designed, built and delivered by Maersk.

Säger Tapan Dash, Engineering Director, Maersk Technology. SAP Business Technology Platform (SAP BTP) samlar data och analys, artificiell intelligens, applikationsutveckling, automation och integration. Allt i en enda miljö.

Danska Maersk har ett brett utbud av affärsområden som containersjöfart, hamnterminaler, logistik och leveranskedjor. Företaget förfogar över mer än 700 fartyg och täcker in cirka 343 hamnar i över 100 länder över hela världen. Strategiskt rör sig Maersk från att vara ett rederi till att bli en komplett leverantör inom distribution.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Puma adderar headless arkitektur av Sanity till composable commerce lösningar