Bara 52 procent ser koppling mellan hållbarhet och digitalisering

In CXM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

En ny undersökning från svenska Dizparc Nowadays visar på hur digitala beställare ser på digitalisering som möjliggörare för den hållbara omställningen. Undersökningen ska basera sig på data insamlad via telefonintervjuer och digitala enkäter till en målgrupp om 86 beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor. Det är verksamheter med minst 200 anställda med en årsomsättning på minst 200 Mkr.

0 %
anser sig kunna driva hållbar digitalisering själva
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Några insikter från rapporten är att:

  • Bara 5,8% av respondenterna uppger att deras hållbarhetsmål är avgörande för vilka digitaliseringsinitiativ som startas upp
  • 94% av respondenterna ser effektivisering som en i hög grad viktig effekt vid digitalisering, men bara 52% uppger detsamma om hållbarhet
  • 33,7% av företagen mäter inte social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhetspåverkan alls i sina digitala produkter, tjänster och system
  • Bara 42% anser att de i hög eller mycket hög grad besitter rätt kompetens för att bedriva en hållbar digitalisering, och vad gäller tillgången till bra verktyg och arbetssätt är motsvarande siffra bara 38%.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Dizparc öppnar upp ny verksamhet