Malmö Stad köper in Formpipe ärendehantering, SiteVision och RPA på plats

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Formpipe Platina, Formpipe W3D3, Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Malmö Stad har teckat avtal med Formpipe gällande förvaltning och vidareutveckling av stadens ECM/dokument- och ärendehanteringssystem samt flera tillhörande moduler. Avtalet löper över 10 år och ordervärdet uppgår som lägst till 15 Mkr i form av ett återkommande arvode för support och förvaltning.

Satsningen får samsas brevid den relativt nya installation av Sitevision CMS som finns på Malmö.se samt de nya RPA (Robotic Process Automation) projekt med Blue Prism som Capgemini sköter för staden.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Skiddestinationen handlar upp ny partner och innovativ, engagerande webb inför säsongen