Förändringar och besparingar inom e-handel/IT att vänta på Åhléns

In Adobe Commerce / Magento, E-handel, Intershop, Marketing Automation, Martech, Microsoft Dynamics 365, Nyheter, Omnikanal, Vendre by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Med Ayad Al Saffar vid rodret väntas troligtvis stora plattformsbyten och förändringar gällande Åhléns förlusttyngda och gravt försenade digital- och ehandelssatsningar. Ayad Al Saffar har tidigare via t ex Emir Saffar, CIO på Ur&Penn, valt att satsa på svenska, kostnadseffektiva och mindre e-handelslösningar. Som först en Magento e-handel (framtagen för enbart runt 0,5 – 0,6 Mkr) och därefter flytt till en Vendre, som i B2C förfarande faktiskt börjar på så lite som 995 SEK up front. Samt Al Saffars IT-beslut har tidigare främst gällt svenska ERP i ”SME-size” (samt Microsoft Dynamics NAV) och för webb/e-handel enklare och billigare SaaS hyrlösningar. Som de på urpenn.se idag från bl a Hotjar, Nosto och TestFreaks.

Åhléns i sin tur har gjort det mesta dyrt och komplext mellan åren 2016-2022. Här finns en Intershop som de flesta i branschen övergett pga. höga timarvoden och svårighet att hitta kompetens. Senaste åren har svenska Intershopprojekt associerats med dyra leveranser från ett fåtal internationella leverantörer, bl a Accenture.

Till en början var Åhléns faktiskt tidiga med sin e-handel. Redan 2000 lanserade de en variant av e-handel, men marknaden var inte mogen och satsningen lades ned kort därefter.

Utöver det finns en omfattande och väl utbyggd Microsoft Dynamics 365 ERP etc. för all butikslogistik och som kassalösning in i alla varuhus. Dessutom har Åhléns en, föga integreringsbar men högt prissatt Adobe Campaign med i martechuppsättningen. Samt en inRiver PIM. För att göra det hela ännu mer diversifierat kring licens, kompetens och integrationskostnader / samkörning utbildning/intern förmåga har Åhlens nyligen även valt att köpa in Salesforce CRM.

Åhlensvaruhusen gjorde senast en förlust på -331 Mkr på en 4,3 miljardersomsättning. Det var sjunde året i rad.

Omniarch togs in för nio månader sedan för att stödja det då nya ehandelsansvariga teamet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Contentsquare gör största förvärvet, köper Heap med 1200 kunder