McKinsey börjar sälja Salesforce och LLM samt genAI i ”BYOL-format”

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

En mindre detalj som avslöjades under årets Dreamforce var det nya AI-inriktade samarbetet mellan McKinsey och Salesforce. Managementlegenden ska börja sälja CRM mjukvaran mer aktivt och specifikt en ny modell och ett processtänk kring AI och LLM:er. McKinsey tror att 40 procent av alla större företag just nu ska investera i genAI. Salesforce Einstein och Salesforce Data Cloud ska vara delar av det McKinsey paketerat ihop.

Stora egna LLM och ”CoPilots” var även all the rage när Adobe och Salesforce pratade svitöverskridande produktnyheter tidigare i veckan.

0 %
av alla större företag vill investera
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

McKinsey är rätt övertygade om att kunder framöver kommer vilja skapa sina egna LLM mer flexibelt och i ett BYOL (“bring your own LLM”) format. Det finns även som hos Capgemini och Accenture en massa acceleratorer och branschspecifika end-to-end varianter av hur AI kan fungera för olika företag i olika branschvertikaler.

Det McKinsey kommer med till bordet ska vara egen, proprietär AI och olika data modeller, egna assets och en egen AI förmåga.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce sparkar en stor del av de anställda, igen. Anställer nya kompetenser