Mer Headless i nya Episerver Q1 2018 Release, förbättrat Insight

In Contentful, Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Episerver har idag släppt den nya releasen för kvartalet, med det talande namnet ”Episerver Q1 2018”. De stora nyheterna i denna nya release ska vara ett förbättrat, nytt headless-API samt en utökad Episerver Insight analysdel.

Det nya headless-stödet bygger på att Episerver Digital Experience Cloud fått nytt API för att hämta och uppdatera innehåll som ska göra det enklare att använda Episerver för headless-scenarion som att publicera innehåll  i mobila appar och webbapplikationer.

Inom Episerver Commerce har bland annat tillåtelserättigheter förbättrats i produktkatalogen för att försäkra en bättre kontroll över användare som har rätt att göra ändringar. Dessutom ska stödet för Single Page Application förbättrats.

Nästan samtliga av alla gamla Enterprise CMS, hur slutna och svittunga de än må vara, har under de senaste kvartalen gärna börjat nämna deras ”stöd” för headless. Så pass stark är decoupled-trenden. Trots att många aktörer, som just Episerver själva, indirekt först skämtade bort den när Contentful och andra alternativ dök upp för några år sedan.

Även när MKSE.com assisterar med utvärdering och upphandling av CMS har nästan alla beställare under 2017/2018 valt att ha med headless-alternativ av intresse och som ”en dark horse”.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.