Movable Ink adderar data för att skapa AI-bilder för SMS

In Android, Content Marketing, CXM, iPhone, Klaviyo, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Movable Ink gör inför våren en storsatsning på ett utökat mobilstöd. Movable Ink har i sin nya ”Mobile Suite” adderat stöd för att personalisera ”Rich Push Notifications”, ”In-App Messages”, skapa en ”Mobile App Inbox” samt ett automatiskt stöd som kan generera data till unikt sammansatta bilder i SMS vid givet tillfälle. Partners där tekniken appliceras är vid start Attentive, Klaviyo, Branch, Braze, Airship, Iterable och Upland Localytics.

0 %
ökade intäkter i SMS ska tekniken kunna ge
Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

” – Dagens kunder längtar efter en mer direkt och personlig kommunikation med sina favoritmärken på sina favoritmobilkanaler. Men med tanke på de alternativ som står till deras förfogande fortsätter varumärken att kämpa för att förverkliga SMS:s fulla potential.”

Säger Vivek Sharma, CEO of Movable Ink.

” – Sedan vi introducerade Movable Ink for Mobile med ett första fokus på appar 2020, har vi rutinmässigt sett kunder öka intäkterna från sina mobilkampanjer, med en 35% ökning bara under år ett.”

Säger Bryan Wade, Chief Product Officer Movable Ink.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Warner Bros Discovery vänder sig till Sverige för martech-stöd och modern personalisering