Multisajt, ny design och synkroniserad inloggning på nya Scouterna.se

In Nyheter, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Idag lanserar en av de större svenska WordPress webbreferenserna på nytt. Det är Scouterna.se av Triggerfish som går live på en ny version för de ca. 700 kårerna ute i landet.

” – För oss är kårverksamheten navet i vår verksamhet och det var självklart att börja vår omvandling med alla kårer. Triggerfish kunskap kring WordPress har varit ovärderlig i denna typ av komplexa projekt”.

Säger Caroline Thunved på Scouterna.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nix handlar upp ny byrå, ska revitaliseras

WordPress multisite används och i samband med projektet har Scouterna uppdaterat sin grafiska profil och de nya kårwebbarna ska ha anpassats efter moderniseringen. Syftet har varit att förenkla det för kårerna att anpassa sidor och komponenter efter profilen och olika avdelningars teman.
För att underlätta för webbadministratörerna på respektive kår ska en integration ha gjorts till Scouternas medlemsregister. Så att de kan logga in genom samma inloggningsfunktion och därigenom kontrollera olika behörigheter.

Kårerna kopplas samman med sitt tillhörande distrikt för att smidigare kunna ta del av nyheter och kalendarium. Även riksinformation visas ut i form av kalenderhändelser, nyheter, lediga tjänster och sociala medier.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Samhällsfastighetsledaren väljer WordPress och handlar upp ny byrå

År 2012 lanserade Scouterna sin första WordPress CMS.

Exempel på en kårsite: https://falkenberg.scout.se.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.