Nio olika ”AI martech” verktyg släpps dagligen under 2023, 160 årliga martech förvärv

In Martech, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Egentligen är det inte riktigt längre relevant om det finns 8000 eller 13 080 martechsystem där ute. Siffrorna har de senaste åren mest fungerat som en symbol för att beskrivna en omfattande massa. I vinteruppdateringen från Frans Riemersma från Martech Tribe och Scott Brinker från ChiefMartec (samt HubSpot) hittade MKSE.com däremot en del andra mer spännande iaktagelser. Det visar sig t ex att av senaste halvårets 2042 tillkomna martechsystem var 73 procent (1498 st) ”AI-baserade”. Förvisso inte så märkligt det heller då ”AI” givetvis är en hygienfaktor och ett begrepp som knappt någon tillverkare skulle våga att exkludera från egna produktbeskrivningen.

0 st
AI-baserade martech verktyg tillkom
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.


Bland ”AI martech” verktygen ska det varit Content tools som dominerade. Som Sanity headless eller Optimizely One. De stod för hela 34 procent av alla 1498 stycken nya AI verktyg.

En intressant siffra kommer även från en extern rapport, det visar sig enligt ”LUMA Partners Q3 2023 Market Report” att det globalt skett omkring 40+ martech förvärv (uppköp) varje kvartal under åren 2021-2023. Samt ytterligare runt 15 inom ”adtech” var tredje månad.