NORMA Group väljer HiQ som ny full stack partner

In IBM Lotus Notes, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sveriges ledande Marketing Automation Event äger rum 13/11 i Stockholm.
Anmäl dig till MA Day med 1000:- SEK rabatt. Kod: ”VIP-MKSE”.
NORMA Group, som kallar sig en globalt ledande leverantör av kopplingstekniska lösningar med kunder i 100 länder, har valt HiQ som samarbetspartner för koncernens globala webbplats.

Anna Kleine, VD på HiQ Skåne är stolt att NORMA Group väljer HiQ som partner. HiQ ska valts ut då deras förmåga att leverera både UX, design och kod var god.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  HiQ köper ”SAFe-tåg” konsult i utlandet

”– Vi blev nyfikna på HiQs sätt att jobba, och hade därför HiQ i åtanke när det blev dags att ta fram en ny global koncernwebb. Redan efter den första workshopen med HiQ var hela gruppen eniga om att vi hade gjort rätt i valet av HiQ som partner.”

Säger Florent Pellissier, NORMA Group Vice President Global Marketing. Normagroup.com idag återfinns på en äldre Lotus Notes/Domino lösning.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.