Norra Europas största implementation av Microsoft Dynamics 365 är live

In ERP/ECM, Microsoft Dynamics 365, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Acando berättar att de står bakom norra Europas största implementation av Microsoft Dynamics 365. Det är den som återförsäljaren Dustin nyligen genomför.

Acandos uppdrag ska ha varit att skapa en övergripande struktur och därefter en genomförandeplan för driftsättning av Microsoft Dynamics 365-projektet Everest. Everestprojektet ska även inkluderat byte av integrationsplattform, BI-lösning, implementation av Microsoft Dynamics CRM och utveckling av en ny webbutik.

Att lyckats få till verksamhetsförankring ska hjälpt Dustin att arbeta bättre mot gemensamma mål och nå en lyckad go-live, menar implementatören.