Ny Microsoft Dynamics 365 paketering av CRM-Konsulterna

In CRM Customer Relationship Management, CXM, Microsoft Dynamics 365, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

CRM-Konsulterna har under våren skapat en ny SME CRM-paketering mot den svenska marknaden. Det nya paketet ska vara en enklare CRM-lösning särskilt utformad för små och medelstora företags behov. Som tidigare med CRM-Konsulterna är lösningen helt baserad på Microsoft Dynamics 365 for Sales.

En av de nya samarbetspartners som ska sälja paketeringen är B2B-portalen Also genom ALSO Cloud Marketplace.

”– CRM-Konsulterna erbjuder ett professionellt verktyg för att hjälpa våra kunder att vinna fördelar på den konkurrensintensiva crm-marknaden, ett verktyg som nu är enkelt tillgängligt för dem på Alos Cloud Marketplace.”

Säger David Treiberg.

CRM-Konsulterna säger sig ha över 50 års samlad erfarenhet av att hjälpa fler än 200 kunder att implementera Dynamics 365-lösningar.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Efter pandemiåren, Aarke landar på samma e-handelsplattform som storkonkurrenten

Leave a Comment