Ny Microsoft Dynamics 365 paketering av CRM-Konsulterna

In CRM Customer Relationship Management, CXM, Microsoft Dynamics 365, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

CRM-Konsulterna har under våren skapat en ny SME CRM-paketering mot den svenska marknaden. Det nya paketet ska vara en enklare CRM-lösning särskilt utformad för små och medelstora företags behov. Som tidigare med CRM-Konsulterna är lösningen helt baserad på Microsoft Dynamics 365 for Sales.

En av de nya samarbetspartners som ska sälja paketeringen är B2B-portalen Also genom ALSO Cloud Marketplace.

”– CRM-Konsulterna erbjuder ett professionellt verktyg för att hjälpa våra kunder att vinna fördelar på den konkurrensintensiva crm-marknaden, ett verktyg som nu är enkelt tillgängligt för dem på Alos Cloud Marketplace.”

Säger David Treiberg.

CRM-Konsulterna säger sig ha över 50 års samlad erfarenhet av att hjälpa fler än 200 kunder att implementera Dynamics 365-lösningar.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.

Vi har mer på samma ämne:  Real Madrid knyter ihop offline och online, byter från Dynamics 365 till Adobe AEM

Leave a Comment