Nya ReadSpeaker är verkligen kompetent

In Nyheter, Tillgänglighet by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Nya versionen av tillgänglighetstjänsten ReadSpeakers text-to-speech / talande webb-produkt innebär verkligen en uppgradering och ett steg i rätt riktning.

Numera aktiveras tjänsten med en ”Lyssna”-knapp. Knappen kan placeras på vilket content som helst. Det går även att sätta upp en statisk knapp. Vid inladdning av content har dessutom ett script aktiverats som gör att enbart markerad text kan läsas upp.

Den upplästa texten har fått en ”karaoke”-markering som följer med.

Vid uppspelning öppnas en spelare upp, aningen trevligare och mindre diskret än den tidigare. Det finns inställningar för Läshastighet, Popup-knapp och Markeringsval.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Bara 309  svenska webbplatser klarar omfattande a11y-testet, storslam för Sitevision

Lyssningsupplevelsen därefter är finfin. Innehåll som rösten läser upp känns väldigt mänsklig, orden flyter ihop på ett bra sätt. Den känns faktisk tom. bättre än den engelska. Tjänsten har stöd för mer än 20 språk numera.

Demo engelska.

Demo svenska.

Leave a Comment