Nytt SharePoint intranät hos Regeringskansliet i februari 2011

In Intranät, Nyheter, Offentlig sektor, Office 365 SharePoint Online, SharePoint MOSS 2007 by MKSE.com Redaktion Martin Edenström2 Comments

Får veta att Regeringskansliet planerar att byta ut det befintliga FrontPage intranätet som snurrat sedan våren 1998. En färskare SharePoint (se update nedan) ska installeras.

Ursprungsplanen är att ha uppe det nya intranätet i februari 2011.

Vid tidigare inköp av produkter i Microsofts portfolio har viss intern irritation infunnit sig. Detta då de upphandlades kort efter att en tidigare marknadsansvarig på Microsoft utetts till statssekreterare stadsråd.

För externwebben använder fortfarande Regeringskansliet sin Polopoly installerad 2004.

Update: Anna Bengtsson, intranätredaktör, Regeringskansliet hälsar att det inte är säkert det blir Sharepoint 2010, en undersökning av tänkbara publiceringsverktyg pågår.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Hertz byter intranätplattform, nöjda med Sharepoint och Facebook Workplace

Samt, Pär Abrahamsson informerar att även Riksrevisionen tydligen ska ha kritiserat ärendet enligt ovan. Vilket gör det hela betydligt allvarligare.

Kommentarer

  1. Damen från Microsoft är inte statsråd utan statssekreterare (vilket är något helt annat). RK använder redan Sharepoint för vissa delar av sitt intranät och det är inte endast intern kritik mot tidigare MS-köp utan även Riksrevisionen har kriterat det (vilket är rätt allvarligt).

  2. Hej Martin,
    Uppgiften i ditt inlägg är felaktig. Regeringskansliet har inte valt att lägga sitt intranät i SharePoint. Det stämmer att Regeringskansliet planerar att ha ett nytt intranät till februari 2011, men vilket publiceringsverktyg som kommer att användas vet ingen idag. En undersökning av tänkbara publiceringsverktyg pågår.
    Hälsningar
    Anna Bengtsson, intranätredaktör, Regeringskansliet

Leave a Comment