Önskemål om pigghet och social förmåga fick Högskolan i Gävle välja Sitevision

In Intranät, Nyheter, Offentlig sektor, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Update: Högskolan i Gävle, grundat 1977, har investerat i en ny Sitevision internkommunikationslösning framtagen av konsulterna på Cybercom. Högskolan i Gävle (HiG) består av tre akademier; Akademin för hälsa och arbetsliv, Akademin för teknik och miljö och Akademin för utbildning och ekonomi samt en gemensam avdelning för central administration. HiG har drygt 16 000 studenter och ca 700 anställda.

Övergripande projektmål var att intranätet skulle vara:

  • Modernt
  • Målgruppsanpassat
  • Användarvänligt

” – Tillsammans med Cybercom har vi tagit fram ett nytt intranät till Högskolan i Gävle. Cybercom har hjälpt oss genom hela processen från idé och skiss till färdigt intranät och lansering. Där de främsta målen var att få ett ”piggare” och mer socialt intranät. Utvecklingsarbetet har skett agilt och användarcentrerat. Cybercom hela tiden varit lyhörda för våra behov och på ett tryggt och tidseffektivt sätt hjälpt oss att föra projektet i mål. Nu har vi ett modernt intranät som inbjuder till social interaktion som är anpassat för mobil läsning.”

Säger Veronica Liljeroth på Högskolan i Gävle.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Region Östergötland släpper nytt, satsar på regionala utvecklingsfrågor

För två år sedan valde även Högskolan i Gävle i ett annat projekt även att efter en utvärdering köpa in en Public 360° lösning av Tieto.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss