Pega kopplar samman 60 ERP och processer för Siemens 380 000 anställda

In CRM Customer Relationship Management, Nyheter, Pega by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Referensen Pega använder mer frekvent för att gå in i 2023 med? Det är klassiska kundkontot Siemens som enligt bolaget bara växer inom decentraliserade beslutsstrukturer för IT, RPA för bolaget äldre systemlandskap som inkluderar över 60 ERP/affärssystem (!) samt för att skapa bättre affärsprocesser generellt samt förbättra sig inom Enterprise Modernization och Digital Transformation. Främst en Pega Platform i ett omfattande Global Master Data Management (GMDM) projekt används för detta.

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

Service Owner Koen Gilhuis berättar att Pega är redan inne på kontot sedan mer än 10 år tillbaka och har sedan några år tillbaka genom sin robotförsedda automatisering koppat ihop ett sextiotal ERP och applikationer. De har sedan dess utökats stegvis. Idag ska projektet innefatta bl a:

  • 28 olika SAP (systems, applikationer och produkter) i Europa, Nord och Sydamerika samt MENA
  • Löser 36 000 requests varje år
  • Lokal flexibilitet för anpassningar
  • Ett enklare UI/UX för administratörer
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Arbetsförmedlingens offshorebemannade Pega-projekt passerar 0,6 mdr, långt kvar innan färdigställande

Siemens har över 380 000 anställda på 280 platser runt om i världen.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss