Poolia nästa att satsa helt på headless-CMS, React och API:er

In API, Contentful, Headless / Decoupled CMS, Javascriptramverk, Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Cloud Nine hör av sig och berättar att de tillsammans med Poolia lanserat nya poolia.se. Mål med nya webbplatsen är att utveckla företaget och sätta användaren i fokus. Det ska nu blivit lättare att hitta och söka jobb hos Poolia.

Lösningen blev headless-CMS:et Contentful och ett API för att tillgängliggöra Poolias rekryteringsfunktioner, som exempelvis kandidathantering och annonser. Gränssnittet är en separat frontend-applikation byggd på React som bland annat använder sig av Contentful för innehållshantering.

Poolia hoppas att detta ska göra rekryteringsföretaget mer flexibla och rustade för att möta framtida utmaningar och behov.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så fungerar Salesforce och Contentfuls nya stora samarbete

Poolia kastade ut Open Text Red Dot för Episerver för sex år sedan men fortsatte då att jobba med Circuit (tidigare Getupdated). Som sedan dess nu behållit kunden på tre plattformar under lika många namn. Poolia fick smak för ”ett liv utanför CMS:et” när de körde kampanjen bokningstjänsten bokapoolia.se byggd på React.js, Node.js och Express framework tidigare i år.

Poolia grundades 1989 och är idag ett börsnoterat företag representerat i Sverige, Finland och Tyskland med huvudkontor i Stockholm. Poolia erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, konsulttjänster, chefsrekrytering, chefsutveckling, talangförsörjning och omställning. Beställaren hos Poolia som nämns i informationen är marknadschef Katarina Freden.