Äntligen en Martech rapport för Sverige, så mogna är företagen. Viktiga KPI:er

In CRM Customer Relationship Management, CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Under torsdagsmorgonen presenterade äntligen Odyssey och Wiraya den Martech genomgång för den svenska marknaden de jobbat intensivt med det senaste året.

Nya ”Smartech” är en genomtänkt, paketerad produkt som går igenom sex huvudområden med utmaningar för de digitaliserande marknadscheferna. Deltagande företag inkluderar bl a Atlas Copco, Nordea, Telia Company, AMF Pension och Scandic HTL Hotels. Vars marknadschefer även presenterade olika insikter från arbetet på scen.

Rapporten leder till några nuvarande mognadsfaser som Svenska företag befinner sig i. De beskrivs som:

  • Sökarna (Marknadsavdelningar på traditionella företag som har en lönsam affär i dagsläget men som har påbörjat ett förändringsarbete. Många har påbörjat eller färdigställt strategin, men har sedan haft svårt att starta ett förändringsarbete)
  • De insiktsfulla (Inkluderar många av techbolagen, där många precis hade lämnat startup-fasen bakom sig. Även traditionella bolag som etablerat separata digitala avdelningar positionerar sig här. Företagen har systemstöden på plats och arbetar i kundflödesprocesser. Marknadsföringen sker uteslutande, eller allra största delen, digitalt)
  • De drivande (Ett fåtal företag skattade sig högt inom samtliga områden. Utmärkande för samtliga dessa företag var ett starkt uttalat mandat, en tydligt implementerad strategi och ett fokus inom samtliga områden. Deras organisationer befann sig tydligt i förändring och med en stor trygghet)
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Vattenfall inför Microsoft Copilot AI, scannar anställdas e-mail och skapar content

Vanliga utmaningar de svenska marknadsteknologianvändarna och sökarna står inför är:

  • Processförändringar (gå mot att bli mer kundfokuserade)
  • Kompetens (anpassa sin befintliga personal till nya mer digitala arbetssätt)
  • Analys efterlyses (avsaknad av analytiker är ett stort problem hos de flesta)

Dessutom innehåller rapporten en genomgång av de kondenserade viktiga nyckeltal och KPIer de tagit del av från marknadscheferna (se bild nedan):


Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.